=NYAGFBIB.jpg

Stop for al hjemtagelse af laks over 73 cm gælder fra den 16. juni 2024

 

Stop for hjemtagelse af store laks for resten af 2024 sæsonen.

 

Revideret tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Ribe å systemet  2024.

Stop for al hjemtagelse af laks over 73 cm gælder fra den 16. juni 2024

På baggrund af et stort fald i fangsterne sammenlignet med tidligere år vurderer DTU Aqua, at der er biologisk grundlag for et stop for hjemtagelse af laks over 73cm og stop for frigivelse af næste pulje af store laks, som efter tilladelsen skulle frigives den 16. juni.

 

Det skal præciseres, at det er laks over 73 cm for hvilke, der er stop for al hjemtagelse.

Laks på 73
cm og mindre er ikke på nuværende tidspunkt berørt af stop for hjemtagelse, så længe kvoten er
åben.
I B-vand gælder også stop for hjemtagelse af store laks over 73 cm

 

Læs det mere dybte gående i det her link...